שימוש בכלי האימון לעידוד "למידה משמעותית" בשעות הפרטניות ובכיתה
 
מאת: ד"ר ניצן ברוקס – יועצת חינוכית מורשית ומאמנת מוסמכת
קהל היעד : מורי אופק חדש ו/או עוז לתמורה
היקף ההשתלמות: 30 שעות
 
מטרות התכנית:    
 1. הכרת מודל האימון ככלי להעצמה אישית וככלי לעידוד "למידה משמעותית"
 2. פיתוח יכולת המורים להשתמש במודל האימון הן במישור האישי, והן במישור הבינאישי והמקצועי
 3. הקניית כלים לשיפור התקשורת הבינאישית. שיפור הקשר בין המורים לבין עצמם ובין המורים לבין התלמידים 
 4. שכלול יכולת המורים להשתמש במהלך ההוראה בכלי האימון: הקשבה פעילה, שיקוף, שאילת שאלות, הבהרה, מיקוד, מבט על, שאלה "ממקום אחר", עידוד, הוקרה, אמפטיה, ניסוח מחדש וכד'.
  נושאים:
 1. מהו אימון? ומתי מתאים להשתמש בכלי האימון במציאות הבית ספרית?
 2. איך בוחרים נושא לאימון מתוך מכלול המטרות שברצוננו לקדם?          
 3. הכרת מודל האימון: בחירת מטרה משמעותית למתאמן, הצבת יעדים, בניית חזון ותמונה מיטבית, התגברות על פרדיגמות ועל מחשבות מעכבות, בניית תכנית פעולה
 4. תרגול המורים לשימוש בכלי האימון: "עידוד", "הוקרה", "מיקוד", "מבט על", "מיקוד", "אמפטיה", "ניסוח מחדש" "שיקוף", "הקשבה פעילה" ועוד
 5. העצמה אישית, איסוף "בנק יכולות" ויצירת סביבה תומכת למידה
 6. ניהול רגשות
 7. מעגל ההשפעה, טיפוס מקדם מול טיפוס מרצה
     
                                                         תכנית ההשתלמות:
  
תוכן המפגש תאריך מרצה שעת התחלה שעת סיום מספר שעות
 1. מהו אימון? זיהוי המאמן האישי מהעבר.
עקרונות האימון, מודל האימון. תפקיד המטאפורה,
הסולם כמטאפורה. בניית חזון. התנסות באימון תוך
שימוש ב"הקשבה פעילה" , "שיקוף" ו"אמפטיה".
22.6.15 ד"ר ברוקס 9.30 15.15 7
2. השפעת הסביבה על החזון האישי, סביבות מקדמות ובולמות, המשך בניית תמונה מיטבית ושימוש בדמיון. בניית חזון לעוד 3 חודשים ולעוד שנה.  פריצת דרך באימון  התנסות באימון  תוך שימת דגש על "ניסוח מחדש", "עידוד", "הוקרה" 23.6.15 ד"ר ברוקס 9.30 16.00 8
3. בניית "בנק יכולות ועוצמות" מתוך התנסויות חיוביות מהעבר (אישי וצוותי), הכרת בנק של ערכים- איך אני נתפס בעיני עצמי ובעיני הצוות. זיהוי "ערכים" מתוך הקשבה לזולת. התנסות. מעגל ההשפעה.
"ייעוד" "ערכים" ו"הוויה". שימוש בשאלות "הבהרה". התנסות באימון תוך שימת דגש על "מבט על" ו"מיקוד"
24.6.15 ד"ר ברוקס 9.30 16.00 8
4.בניית תכנית עבודה באימון, התמודדות עם פרדיגמות, מעגל השינוי, נקודת האל חזור, פריצת דרך. הסולם כמטפורה למוטיבציה, התנסות באימון וסיכום ההשתלמות 25.6.15 ד"ר ברוקס
 
9.30 15.15  7
 
 
דרישות וחובות של התכנית לפיתוח מקצועי:
נוכחות רציפה ופעילה במפגשים, ביצוע משימות, קריאה ביבליוגרפית, הגשת עבודת סכום.
 
הנחיות להגשת עבודת סיכום
 

א. בחר נושא אחד לשיפור אישי שישפיע גם בתחום המקצועי ותרגל אותו באמצעות כלי האימון
    שנלמדו במהלך ההשתלמות. התייחס לערכים שהנחו את אותך לפני ההשתלמות והערכים שנוספו
    בעקבות ההשתלמות
ב. תאר  תמונת עתיד מיטבית לעוד שנה מהיום.  תאר:
א.  מה אתה מצליח לעשות שלא הצלחת
    לעשות בעבר?

ג. עם איזו הרגשה הנך מתהלך? מה חדש בתגובות האחרים כלפיך?
ד. מהו הייעוד שלך?  תאר את החזון האישי והמקצועי שלך התבסס על הערכים המנחים בחייך והיעוד     האישי. מהי ההבטחה שלך לתלמידים? לעצמך?
ה. באילו כישורים ומיומנויות החלטת  להגביר את השימוש להשגת מטרותיך? אילו משאבים למדת
     לגייס היום, שקודם לכן לא גייסת?
מי עוזר לך בעבודתך המקצועית?  ובאופן אישי?
ו.   ציין מה הייתה פריצת הדרך להשגת השינוי (בתחום האישי ובתחום המקצועי)
ז.  
מהי חווייתך האישית מההשתתפות בקורס
     
ביבליוגרפיה
1.דה בונו, א. (1996) ששת כובעי החשיבה, כנרת
2.ברינקמן, ר. וקירשנר, ר. (1998) התמודדות עם אנשים שאינכם יכולים לסבול, אור-עם
3.מולר, מ.ק. (2002) לדאוג לעצמי, הרגליו של אושר, אור-עם
4.מוסאשי, מ. (1993) ספר חמש הטבעות, המדריך היפני לשלמות, אסטרולוג, רעננה
5.מרגליות, ב. (2006) לאמן את הפרפר, כותרות
6.סקיבינס, ד. (2009) להיות מאמן לחיים, לאור, קריית ביאליק
7.כץ, ר. (2006)  אימון קו-אקטיבי, אופוס
8.קובי, ס. (2007) שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד, אור עם
9.שירלדי, ג. (2004) סדנה להערכה עצמית, פוקוס, רמת גן
10.  Whitmore, J. (2002) Coaching for performance. London: Nicholas     
   Brealey Publishing. 
 
      
בדיקת שכר עובדי הוראה