מאת: ד"ר ניצן ברוקס    אתר: www.dr-nitzan.co.il
 
חשוב מאוד לבדוק את דרגת הכניסה לרפורמת אופק חדש שנקבעת למורים ולגננות! יש לחישוב הזה, החד פעמי השלכות על גובה השכר שתקבלו כל חודש עבודה שתעבדו מיום שנכנסתם לאופק חדש ועד הפרישה!
מחשב משרד החינוך ממיר את שכר "העולם הישן" לשכר באופק חדש, על פי הדרגה שנקבעת בחישוב הסימולציה, בהתאם לנתונים שהוזנו במועד ההמרה. האם בדקתם האם מלוא הנתונים המשפיעים על גובה הדרגה עודכנו כראוי במחשב בעת ההמרה?
על אף שהמרת השכר מתבצעת על פי משכורת חודש מרץ בשנה שלפני הכניסה לאופק חדש, הרי שלמעשה, נתונים שעובד ההוראה מקבל עליהם זכאות בין חודש ספטמבר לחודש דצמבר בשנת הכניסה לרפורמה גם הם אמורים להיכנס לחישוב דרגתו! וכן, העדכונים של תוספות היוקר, שמקבלים כל המורים- גם הם עשויים להשפיע על תיקון דרגתו מיום שנכנס לאופק חדש. כמו למשל: תוספת 2008, שעלתה בחודש דצמבר 2009 מ-3% ל-4.81%. שינויים כגון אלו, בין אם הם אישיים, ובין אם הם משותפים לכלל המורים, עשויים להשפיע לטובה ולגרום לתוספת של מחצית הדרגה. כמה פעמים שמעתם שהעלו למי מחבריכם את דרגתו ממועד כניסתו לרפורמה ועד לסוף אותה שנה קלנדרית?
מרגע שנקבעת דרגת הכניסה לרפורמה- זה טבוע בחישובי משכורותיו של העובד לכל אורך שנות עבודתו. כמו חתונה קתולית- אין לשנותה! כל שאר הדרגות, המחושבות בהתאם לפיתוח המקצועי והפז"מ, נבנות על גובה דרגת הכניסה לאופק חדש!
גם במצבים שזה נוגד את ההיגיון. למשל: מורה בהריון ראשון שתלד בשנתה הראשונה לרפורמה ובמשך 20 שנה תהיה אם לילדים מתחת לגיל 14- היא לא תקבל תוספת אם, כי לא הייתה זכאית לה בתקופת ההמרה. ואילו מורה ותיקה שבחודש מרץ בשנה שלפני כניסתה לרפורמה הייתה זכאית לתוספת אם וכול שאר השנים שתעבוד לא תהיה אם לילדים מתחת לגיל 14- היא תמשיך לקבל תוספת אם כל שנות עבודתה ברפורמת אופק חדש!
80% מעובדי ההוראה שפנו אלי בבקשה שאבדוק את דרגת כניסתם לאופק חדש (לאור השוואה שעשו עם עמיתיהם בעלי וותק ודרגה דומים, והבנתם שדרגתם נמוכה מדי)- נמצאה דרגה נמוכה מהמגיע להם! וזאת למרות שחלקם פנו למשרד החינוך וביקשו שיבדקו את דרגתם, והבדיקה ל העלתה דבר. כיצד יתכן?
התשובה: אם מחשב משרד החינוך מחשב שוב את הדרגה על פי  הנתונים הקיימים במחשב- תתקבל אותה תוצאה! יש צורך לבדוק את נכונות הנתונים המשפיעים על תחשיב ההמרה!
באילו סכומי כסף מדובר? מה בעצם ההבדל בין משכורת של עובדת בדרגה X לבין משכורת של מורה בדרגה X+ ½ דרגה?
אם ניקח למשל משכורת של מורה בדרגה 3.5, בעל תואר ראשון, וותק של 10 שנים, ונגלה למשל, שמגיעה דרגה 4 במקום 3.5: כלומר, תוספת של מחצית הדרגה! ההפרש הכספי יהיה לפחות 3500 ש"ח  לשנה (ללא גמולי חינוך ותפקיד)!
ואם לאותו מורה נגלה שמגיעה תוספת של דרגה שלמה השכר יעלה בלפחות 7230 ש"ח לשנה!  ובהכפלת מספר שנות העבודה עד לפנסיה, ההפרש של אלפי שקלים לשנה הופך לעשרות אלפי שקלים! ובמיוחד כשמדובר בפנסיות החדשות, אבל גם בפנסיות הוותיקות- עלייה בשכר משפיעה באופן ישיר על העלייה של גובה הגמלה הפנסיונית העתידית!
לשם חישוב דרגת הכניסה לאופק חדש, ייבדקו במכון, כל הנתונים הנכנסים לחישוב הדרגה, וכך לעיתים מתגלות טעויות נוספות בשכר, שנמשכו עוד מהתקופה חישוב שלפני אופק חדש. אם לא מלאו 7 שנים מאז התרחשותה של הטעות- ניתן לדרוש לא רק את התשלומים בגין תוספת הדרגה בתקופת העבודה באופק חדש אלא גם את הפרשי השכר הרטרואקטיביים בגין הרכיבים שהתגלו בחסר בתקופה שלפני הכניסה לאופק חדש!
בדיקת דרגת אופק חדש אינה דורשת פגישת יעוץ. ניתן לשלוח את הנתונים בדואר ולקבל תשובה עם חישובים אותם ניתן להגיש למשרד החינוך לקבלת הפרשי הכספים המגיעים.
לסיכום: בדיקת דרגת אופק חדש למורים ולגננות יכולה להניב אלפי שקלים בשנה ולהגדיל את גובה הגמלה העתידית, במקרה של איתור טעות.
לא תרימו את הכסף מהרצפה?

ד"ר ניצן ברוקס- מנכ"ל ובעלים של "המכון למימוש זכויות מורים", מומחית לדיני עבודה ולזכויות פרופסיונאליות של עובדי הוראה. בעלת ניסיון של 8 שנות ניהול מחלקה פרופסיונאלית בארגון המורים. בוגרת תואר שני (בהצטיינות) ותואר שלישי בייעוץ חינוכי עם התמחות בייעוץ לקריירה
טל: 03-5512530                       נייד: 050-9005452                        משרד: רבינוביץ 52 חולון
 בדיקת דרגת כניסה לאופק חדש למורים ולגננות-לשם מה?